DSB Foto
"Una fotografia és sempre una doble imatge que mostra a primera vista, el seu objecte,
però en una segona mirada, més o menys visible, oculta darrere, l'angle invers: la imatge del fotògraf en acció.
Cada foto revela finalment l'actitud del seu autor. (Einstellung) Win Wenders"SBD Estudi Fotográfic C/ Valencia, 571 1r. 8a. – 08026 - BARCELONA - (+34) 932455885Mail